Veiligheid, Kwaliteit & Milieu

Zijn drie afzonderlijke takken dewelke in de praktijk hand in hand lopen. Het is dan ook logisch dat dit in het volledig traject van de bouw één zorgsysteem wordt waarbij de bijsturing van 1 onderdeel een directe impact heeft op de andere onderdelen en waarbij de communicatieflow een belangrijk en noodzakelijk aspect is om dit geheel te blijven verbeteren.

Daar bouwen nog steeds gebeurd door en voor mensen en dus gepaard gaat met veel activiteit op de werf, is veiligheid onze eerste prioriteit. Wij willen tenslotte dat iedereen ‘s avonds veilig thuiskomt. Onze doelstelling is dan ook om geen ongevallen of incidenten meer te hebben die kunnen leiden naar persoonlijk letsel. Ons bedrijf zal dan ook steeds blijven investeren in veiligheid en opleiding in dit verband. Een pluim op onze hoed, en als gevolg van deze blijvende inspanningen, is dan ook dat onze ongevallenfrequentiegraad ver onder het nationaal gemiddelde van de bouwsector zit.

De toekomst is voor onze kinderen!

Daarom bouwen wij ook voor onze kinderen, maar op een zo milieubewuste manier. Zo streven wij naar een minimale ecologische voetafdruk.

Daarom gebruiken wij zo veel mogelijk bouwmaterialen die zo weinig mogelijk het milieu belasten, doen aan selectief afvalbeheer en maken gebruik van ecologische toepassingen waar mogelijk. Tevens hanteren wij strikte regels binnenin het bedrijf om ook hier het milieu- en energiebewust om te gaan. Zo hebben we verschillende richtlijnen betreffende: Afval (voorkomen en sorteren), Gezond omgaan met energie, Ecologisch rijden. Tevens vormen deze ook een kostenbesparing voor het bedrijf dewelke wij terug kunnen investeren in andere facetten binnenin de firma en haar personeel