Over aannemingen Janssen

Knowhow

Van in het begin hebben we ervoor gekozen om nooit toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit. En dat we hierin slagen, bewijst ons steeds hernieuwde ISO 9001- kwaliteitscertificaat én bewijzen onze klanten, die trouw zijn aan ons bedrijf.

Rendabiliteit

Rendabel zijn als organisatie is van essentieel belang om ook naar de toekomst toe verder kwalitatief werk te kunnen leveren. Dat beseffen we maar al te goed. We zijn dan ook trots dat we al jaren gezonde balansen kunnen voorleggen. Onze winst herïnvesteren we telkens opnieuw in ons bedrijf: door reserves aan te leggen, kapitaalsverhogingen door te voeren, hoger opgeleid personeel, ingenieurs en een financial controller aan te werven én door een degelijk machinepark uit te bouwen.

Kansen durven grijpen

We zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om mee te evolueren met de wijzigende marktomstandigheden en hier zo dynamisch mogelijk op in te spelen. Bouwen in de 21e eeuw betekent immers niet alleen een blijvende technische inzet, maar ook een grotere deelname in de ontwikkeling en financiële participatie in projecten. We zijn dan ook erg vertrouwd met begrippen als PPS - publieke private samenwerking - bouwteam, evenals gecombineerde ontwikkeling.

Echt partnership

Met onze klanten bouwen we duurzame relaties op, gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en no-nonsense. En dát vertaalt zich in echt partnership.

Flexibiliteit

Sla er maar eens onze recentste projecten op na. U zal merken dat er weinig bouwsectoren zijn waarin we geen ervaring hebben. Dat hebben we voornamelijk te danken aan het samengaan van de twee – uiterst complementaire – bouwondernemingen die aan de basis lagen van ons bedrijf vandaag: Aannemingen Janssen nv en nv Algemene Ondernemingen J. Drooghmans.

Duurzaamheid

We zijn met onze waterbouwkundige werken niet alleen actief in de milieusector, als onderneming streven we tegelijk ook naar een minimale ecologische voetafdruk. Daarom gebruiken we bouwmaterialen die zo weinig mogelijk het milieu belasten en doen we aan selectief afvalbeheer. Tevens denken we mee om nieuwe gebouwen zo te ontwikkelen, dat een latere herbestemming hiervan zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden.

Erkenningen

Klasse 7 - categorie D ( bouwwerken ) en ondercategorie D1

Klasse 7 - categorie V ( installaties voor waterzuivering )

Klasse 6 - categorie E ( burgerlijke bouwkunde ) en ondercategorie E1

Klasse 5 - categorie C (wegenbouwkundige werken ) en ondercategorie C2 

Klasse 4 - categorie G ( grondwerken ) 

 

------------------------------------------------------------